Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 446
  • Tất cả: 47,678

Giới thiệu chung về Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)

Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi tắt là Hiệp định) được Việt Nam và Anh khởi động đàm phán năm 2018, sau khi Anh khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu ÂU (EU). Hiệp định được xây dựng và đàm phán trên cơ sở kế thừa Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo việc thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại được thông suốt. Hai bên đã tiến hành 6 Phiên làm việc chính thức và 5 Phiên làm việc kỹ thuật trong giai đoạn 2018 – 2020. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hiệp định UKVFTA được ký bởi đại diện được ủy quyền của Chính phủ hai bên tại Luân Đôn, Anh.

Hiệp định gồm 9 điều khoản (Điều 1 – Định nghĩa và giải thích; Điều 2 – Việc tích hợp Hiệp định EVFTA; Điều 3 – Mục tiêu; Điều 4 – Lãnh thổ áp dụng; Điều 5 – Dẫn chiếu tới đồng Euro; Điều 6 – Tiếp tục các khoảng thời gian; Điều 7 – Quy định khác liên quan tới Ủy ban Thương mại; Điều 8 – Rà soát hạn ngạch thuế quan gạo; Điều 9 – Các điều khoản cuối cùng); 01 Phụ lục sửa đổi một số điều của lời văn EVFTA; 01 Nghị định thư và 01 thư song phương trao đổi giữa Việt Nam và Anh.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 190/NQ-CP về việc áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA. Theo đó, Hiệp định được áp dụng tạm thời từ 06 giờ sáng ngày 01 tháng 01 năm 2021 giờ Việt Nam.

Ngày 12/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP phê duyệt “Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”. Hiệp định chính thức có hiệu lực ngày 01/5/2021.