Thông tin mới nhất
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
425/QĐ-UBND 01/03/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Lượt xem: 42
Tải về 11
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch
Lượt xem: 23
Tải về 0
Nghị định số 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Lượt xem: 27
Tải về 0
Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 03/09/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
Lượt xem: 23
Tải về 1
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư
Lượt xem: 25
Tải về 0
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 25
Tải về 0
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng
Lượt xem: 32
Tải về 0
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai
Lượt xem: 28
Tải về 0
Nghị định 164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Sủa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Lượt xem: 32
Tải về 0
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 21/06/2012 Luật Tài nguyên nước
Lượt xem: 27
Tải về 0
12