Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 425
  • Tất cả: 47,657
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
23 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư). LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
12